Szczegóły szkolenia
Rekrutacja Szkół i Liderów do projektu „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”
Rekrutacja Szkół i Liderów do projektu „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, nauczyciele, pedagodzy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przyrody, wychowawcy, wszytkie osoby zainteresowane tematyką

Szkoły podstawowe

Sieć współpracy i samokształcenia

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza Szkoły podstawowe i Liderów szkolnych prowadzących 10-osobowe zespoły nauczycieli różnych przedmiotów, zainteresowane problematyką edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju, do projektu „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”, współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 roku.

Zainteresowane Szkoły proszone są zapoznanie się z Regulaminem, pobranie i wypełnienie formularza zgłoszenia z oświadczeniem i deklaracją oraz przesłanie go do adres mailowy projektu: edukacja.globalna@ore.edu.pl

Termin zgłoszenia Szkół: do 18 września 2017r.

Celem ogólnym projektu „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” jest zwiększenie roli i miejsca edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju w szkolnych programach nauczania i wychowania zgodnie z założeniami obowiązującej (dotychczasowej i nowej) podstawy programowej oraz zaktywizowanie środowiska szkolnego – nauczycieli, dzieci i młodzieży - do podejmowania i realizowania projektów w obszarze edukacji obywatelskiej (edukacji globalnej, edukacji rozwojowej, edukacji zrównoważonego rozwoju). Działania te służyć będą rozwojowi kluczowych kompetencji, które pozwolą przygotować dzieci i młodzież do funkcjonowania w globalnym społeczeństwie informacyjnym, opartym na wiedzy.Polska - 16 regionów

Grażyna Kurowska – ogólnopolski koordynator projektu, kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE, e-mail:grazyna.kurowska@ore.edu.pl; Koordynatorzy regionalni projektu: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/koordynatorzy

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,
  • proporcjonalny udział uczestników z poszczególnych województw

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie proszone są zapoznanie się z Regulaminem, pobranie i wypełnienie formularza zgłoszenia z oświadczeniem i deklaracją oraz przesłanie go do adres mailowy projektu: edukacja.globalna@ore.edu.pl

Termin zgłoszenia Szkół: do 18 września 2017r.

 


-
Nieaktywny