Szczegóły szkolenia
Praca nauczyciela i doradcy na platformie Moodle – kurs dla zaawansowanych
Praca nauczyciela i doradcy na platformie Moodle – kurs dla zaawansowanych

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

kadra kierownicza, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkolnych, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych

Kurs e-learningowy

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy posiadają podstawową wiedzę i umiejętności pracy na platformie Moodle.

Podczas kursu uczestnicy zdobędą zaawansowane umiejętności pracy na znanych i nieznanych składowych platformy Moodle. Będą wykonywali ćwiczenia praktyczne, pracując zdalnie – indywidualnie i grupowo. Uzyskane wiedza i doświadczenie pozwolą na szersze stosowanie wybranych składowych platformy Moodle, przeznaczonych do realizacji wyszukanych zadań edukacyjnych. Uczestnicy kursu będą potrafili dostosowywać je do określonych wymagań metodycznych i swoich potrzeb.

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,
  • proporcjonalny udział uczestników z poszczególnych województw
  • udział max 2 osoby z jednej placówki.

Liczba miejsc: 25platforma e-learningowa ORE

Andrzej Brzozowski (tel.: 22 345 37 13, e-mail: andrzej.brzozowski@ore.edu.pl).

Uczestnicy wypełniają formularz rekrutacyjny. Po sprawdzeniu spełnienia warunków formalnych wypełnionych formularzy oraz kolejności zgłoszeń, komisja rekrutacyjna rekrutuje uczestników na kurs. Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji otrzymują maila z informacją o wyniku rekrutacji.

Osoby zrekrutowane na kurs, otrzymują w mailu link do zalogowania się na stronę kursu.

Kurs jest intensywny. Osoby uczestniczące w kursie będą wykonywać określone zadania, ćwiczenia i inne aktywności w 4 jednotygodniowych modułach. Orientacyjny czas przewidziany na pracę własną osób biorących udział w kursie to 80 godzin dydaktycznych (po 20 godzin na realizację każdego z czterech modułów).

Kurs jest realizowany w całości zdalnie.

Uczestnicy, którzy ukończą kurs, otrzymają stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu w możliwym najkrótszym czasie.


Szkolenie realizowane będzie od 26.06 do 23.07.2017 r.
Nieaktywny