Szczegóły szkolenia
Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym
Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele, doradcy metodyczni, doradcy zawodowi oraz osoby koordynujące doradztwo edukacyjno-zawodowe z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół, specjaliści i eksperci zajmujący się pomocą psychologiczno–pedagogiczną, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownicy MOW, pracownicy MOS, pracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele), pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy zawodowi ze szkół i placówek

W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób realizujących doradztwo zawodowe w klasie 7 szkoły podstawowej i w branżowej szkole I stopnia. W miarę wolnych miejsc przyjmowane będą zgłoszenia z innych placówek i szkół. O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Konferencja

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach „Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym”, które odbędą się 20 i 22 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Do najważniejszych tematów poruszanych podczas konferencji, będą należeć zmiany w systemie edukacji, a w szczególności zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane programy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w 7 klasie szkoły podstawowej oraz w branżowej szkole I stopnia. Przedstawione zostaną, także zasoby metodyczno-dydaktyczne Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.Warszawa

jerzy.bielecki@ore.edu.pl

W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób realizujących doradztwo zawodowe w klasie 7 szkoły podstawowej i w branżowej szkole I stopnia. W miarę wolnych miejsc przyjmowane będą zgłoszenia z innych placówek i szkół. O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę i poczęstunek natomiast nie pokrywają kosztów podróży.

22-06-2017 (Warszawa)
Nieaktywny

20-06-2017 (Warszawa)
Nieaktywny