Szczegóły szkolenia
Zagadnienia języka i komunikacji, literatury i kultury na lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej
Zagadnienia języka i komunikacji, literatury i kultury na lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni

Szkolenie dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych

Szkolenie

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wspierania nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych w realizacji nowej podstawy programowej języka polskiego od 1 września 2017 r.Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, 05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Agnieszka Romerowicz, Wydział Innowacji i Rozwoju, tel. 22 570 83 24, e-mail: agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.


05-07-2017 - 07-07-2017
Nieaktywny

20-06-2017 - 22-06-2017
Nieaktywny