Szczegóły szkolenia
Rola dyrektora we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole
Rola dyrektora we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole

Zarządzanie oświatą

Wydział Innowacji i Rozwoju

nauczyciele konsultanci

Szkolenie

Adresatami szkolenia są nauczyciele konsultanci ds. kadry kierowniczej oświaty.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do doskonalenia kadry kierowniczej oświaty w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, służących rozwojowi placówki.

W programie szkolenia znajdą się następujące zagadnienia:

  • Kreatywność, innowacja, zmiana – rozważania terminologiczne i relacje między pojęciami
  • Po co (w) szkole innowacje? – uzasadnienie potrzeby wprowadzana zmian i tworzenia nowatorskich rozwiązań w szkole
  • Innowacje w zarządzaniu i zarzadzanie przez innowacje
  • Czynniki wpływające na kreatywność i innowacyjność
  • Formy i metody stymulowania kreatywności i innowacyjności pracowników
  • Proces tworzenia i wdrażania innowacji

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Małgorzata Dotka, tel. 22 570 83 26, e-mail: malgorzata.dotka@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będą następujące  kryteria: adresat określony powyżej, wypełnienie formularza rekrutacyjnego, kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji online nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania.  Po weryfikacji i akceptacji nadesłanych zgłoszeń zaproszenie do udziału przesłane zostanie drogą mailową.


10-05-2017 - 12-05-2017 (Sulejówek)
Nabór zakończony