Szczegóły szkolenia
Szkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej
Szkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej

Nadzór pedagogiczny

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Brak adresatów

Zgłoszenia KO

Kurs e-learningowy

Środowisko Moodle

Grażyna Wojszczyk, tel. 22 3453793

Gr VIII - pierwotny termin szkolenia:3 - 4 listopada 2020 r. (Szkolenie e-learningowe)
Nieaktywny

Gr VI - pierwotny termin szkolenia: 1 - 2 września 2020 r. (Szkolenie e-learningowe, 12 wolnych miejsc)

Gr VII - pierwotny termin szkolenia: 22 - 23 września 2020 r. (Szkolenie e-learningowe)
Nieaktywny

Gr V - pierwotny termin szkolenia: 24 - 25 czerwca 2020 r. (Szkolenie e-learningowe, 9 wolnych miejsc)

Gr IV - pierwotny termin szkolenia:11 - 12 maja 2020 r. (Szkolenie e-learningowe, 39 wolnych miejsc)

Gr III - pierwotny termin szkolenia:4-5 maja 2020 r. (Szkolenie e-learningowe, 50 wolnych miejsc)

Gr II - pierwotny termin szkolenia: 28 - 29 kwietnia 2020 r. (Szkolenie e-learningowe, 35 wolnych miejsc)

Gr I - pierwotny termin szkolenia:14 -15 kwietnia 2020 r. (Szkolenie e-learningowe, 22 wolnych miejsc)