Szczegóły szkolenia
Szkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej
Szkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej

Nadzór pedagogiczny

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Brak adresatów

Zgłoszenia KO

Kurs e-learningowy

Środowisko Moodle

Bronisław Boryca

Gr VIII - pierwotny termin szkolenia:3 - 4 listopada 2020 r. (Szkolenie e-learningowe, 7 wolnych miejsc)

Gr VII - pierwotny termin szkolenia: 22 - 23 września 2020 r. (Szkolenie e-learningowe, brak wolnych miejsc)
Miejsca wyczerpane

Gr VI - pierwotny termin szkolenia: 1 - 2 września 2020 r. (Szkolenie e-learningowe, 61 wolnych miejsc)

Gr V - pierwotny termin szkolenia: 24 - 25 czerwca 2020 r. (Szkolenie e-learningowe, 25 wolnych miejsc)

Gr IV - pierwotny termin szkolenia:11 - 12 maja 2020 r. (Szkolenie e-learningowe, 48 wolnych miejsc)

Gr III - pierwotny termin szkolenia:4-5 maja 2020 r. (Szkolenie e-learningowe)
Nieaktywny

Gr II - pierwotny termin szkolenia: 28 - 29 kwietnia 2020 r. (Szkolenie e-learningowe, 35 wolnych miejsc)

Gr I - pierwotny termin szkolenia:14 -15 kwietnia 2020 r. (Szkolenie e-learningowe, 25 wolnych miejsc)