Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
E-learningMetodyka pracy w nauczaniu-uczenia się dorosłych – edycja 20 Kształcenie zawodowenauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego, nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Kurs-on line
Dostępny termin: 26.09 – 14.11.2016 r.

 

E-learningPlatforma Moodle w pracy nauczyciela – konsultanta i doradcy metodycznego – edycja 2 Kształcenie zawodowedoradcy metodyczni, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczyciele konsultanci, nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Kurs-on line
Dostępny termin: 26.09 – 23.10.2016 r.

 

Szkolenie DELFORTNiemiecki po niemiecku - kompleksowa koncepcja prowadzenia zajęć w języku obcym Języki obcenauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół07-10-2016
05-10-2016
04-10-2016
01-10-2016
Szkolenie DELFORTNowe media na lekcji języka niemieckiego Języki obcenauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół25-11-2016
27-10-2016
26-10-2016
10-10-2016
01-10-2016
01-10-2016
E-learningJak przygotować kurs online na platformie Moodle – edycja 14  Kształcenie zawodowenauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego, nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Kurs-on line
Dostępny termin: 13.10 – 23.11.2016 r.

 

E-learningEfektywne zarządzanie czasem przez nauczyciela Kształcenie zawodowenauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego, nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli

Kurs-on line
Dostępny termin: 10.10-03.12.2016 r.

 

Szkolenie„Szkoła otwarta na inność – bezpieczne i przyjazne środowisko szkolne” Specjalne potrzeby edukacyjnepracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele)07-11-2016 - 09-11-2016
04-10-2016 - 06-10-2016
Szkolenie DELFORTWspółpraca, współdecydowanie, współodpowiedzialność. Partycypacja na lekcji języka niemieckiego Języki obcenauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół08-10-2016
24-09-2016
SzkolenieSzkolenie dla trenerów programu profilaktyki uzależnień „Unplugged” Wychowanie i profilaktykanauczyciele konsultanci, pedagodzy, psycholodzy11-10-2016 - 13-10-2016
SzkolenieBiblioteka szkolna miejscem kształtowania zainteresowań czytelniczych w ramach programu... Rozwój szkół i placówekdoradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli18-10-2016 - 20-10-2016