Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
E-learningCyfrowe portfolio – język algorytmów Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, nauczyciele, nauczyciele konsultanciSzkolenie realizowane od 15 marca do 15 czerwca 2018 r.
E-learningCyfrowe portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, doradcy zawodowi, nauczycieleSzkolenie realizowane od 15 marca do 15 czerwca 2018 r.
E-learningCyfrowe portfolio – korzystanie z informacji  Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, doradcy zawodowi, nauczycieleSzkolenie realizowane od 15 marca do 15 czerwca 2018 r.
E-learningPrzeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie... Wychowanie i profilaktykaspecjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychSzkolenie odbędzie się w terminie 7–30 maja 2018 r.
BlendedSzkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania z zakresu ewaluacji zewnętrznej... Nadzór pedagogiczny14-05-2018 do 07-06-2018
E-learningProgram wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej Wychowanie i profilaktykaspecjaliści szkolni zajmujący się problematyką wychowania i profilaktyki, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychTerminy szkolenia: 21 maja do 30 czerwca 2018
ProjektUczniowie migrujący w polskiej szkole Doskonalenie nauczycielizgłoszenia przyjmujemy do 6 czerwca 2018 r.
WarsztatSzkolenie DELFORT: Jak osiągnę cel? Uatrakcyjnię pracę z podręcznikiem! Języki obcenauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół07-06-2018
07-06-2018
29-05-2018
26-05-2018
23-05-2018
21-05-2018
09-05-2018
26-04-2018
26-04-2018
26-04-2018
21-04-2018
17-04-2018
16-04-2018
14-04-2018
06-04-2018
22-03-2018
19-03-2018
17-03-2018
SzkolenieUczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w edukacji włączającej Specjalne potrzeby edukacyjnedyrektorzy szkół, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści ze szkół (psycholodzy, pedagodzy)28-05-2018 - 29-05-2018
SzkolenieUczeń wobec egzaminów z języka rosyjskiego Języki obcedoradcy metodyczni, nauczyciele języka rosyjskiego, nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli08-06-2018 - 09-06-2018
Wybrane szkolenia

Cyfrowe portfolio – język algorytmów 

Termin: Szkolenie realizowane od 15 marca do 15 czerwca 2018 r.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej 

Termin: Terminy szkolenia: 21 maja do 30 czerwca 2018

Cyfrowe portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach 

Termin: Szkolenie realizowane od 15 marca do 15 czerwca 2018 r.

Cyfrowe portfolio – korzystanie z informacji  

Termin: Szkolenie realizowane od 15 marca do 15 czerwca 2018 r.

Uczniowie migrujący w polskiej szkole 

Termin: zgłoszenia przyjmujemy do 6 czerwca 2018 r.


Kalendarz szkoleń