Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
KonferencjaProgram wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach... Wychowanie i profilaktykapracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy organów prowadzących szkoły, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli , pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele kuratoriów, przedstawiciele szkół i placówek07-12-2016
07-12-2016
29-11-2016
29-11-2016
Szkolenie DELFORTPraca metodą projektu na przykładzie muzyki Języki obce10-12-2016
10-12-2016
10-12-2016
09-12-2016
02-12-2016
30-11-2016
SzkolenieJak uczyć o „Polskim Październiku”. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych i wystawy... Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskichdoradcy metodyczni, nauczyciele, nauczyciele konsultanci, pracownicy bibliotek pedagogicznych09-12-2016 - 11-12-2016
Szkolenie DELFORTUrządzenia mobilne i media społecznościowe na lekcjach języka niemieckiego Języki obcenauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół14-12-2016
03-12-2016
Blended learningOgólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia dotyczące wspomagania szkół w rozwoju... Wspomaganie, kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy instytucji systemu wspomagania szkół i placówek oświatowych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli , pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, trenerzy02-01-2017 - 31-12-2017
02-01-2017 - 31-12-2017
02-01-2017 - 31-12-2017
02-01-2017 - 31-12-2017
02-01-2017 - 31-12-2017
02-01-2017 - 31-12-2017
02-01-2017 - 31-12-2017
02-01-2017 - 31-12-2017
02-01-2017 - 31-12-2017
02-01-2017 - 31-12-2017
02-01-2017 - 31-12-2017
02-01-2017 - 31-12-2017
02-01-2017 - 31-12-2017