Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
E-learningCyfrowe portfolio – język algorytmów Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, nauczyciele, nauczyciele konsultanciSzkolenie realizowane od 15 marca do 15 czerwca 2018 r.
E-learningCyfrowe portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, doradcy zawodowi, nauczycieleSzkolenie realizowane od 15 marca do 15 czerwca 2018 r.
E-learningCyfrowe portfolio – korzystanie z informacji  Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, doradcy zawodowi, nauczycieleSzkolenie realizowane od 15 marca do 15 czerwca 2018 r.
SzkoleniePrzeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie... Wychowanie i profilaktykaspecjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychSzkolenie odbędzie się w terminie 7–30 maja 2018 r.
WarsztatSzkolenie DELFORT: Jak osiągnę cel? Uatrakcyjnię pracę z podręcznikiem! Języki obcenauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół29-05-2018
23-05-2018
09-05-2018
26-04-2018
26-04-2018
26-04-2018
21-04-2018
17-04-2018
16-04-2018
14-04-2018
06-04-2018
22-03-2018
19-03-2018
17-03-2018
Szkolenie„Przywództwo edukacyjne w bibliotece pedagogicznej – rola dyrektora” Wspieranie szkół i nauczycielidyrektorzy publicznych bibliotek pedagogicznych07-05-2018 - 09-05-2018
SzkolenieW polskiej szkole Języki obcedoradcy metodyczni, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele języków obcych, nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli11-05-2018 - 12-05-2018
SzkolenieBezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych  Wspieranie szkół i nauczycielidoradcy metodyczni, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, nauczyciele konsultanci14-05-2018 - 16-05-2018
09-04-2018 - 11-04-2018
SeminariumUczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – perspektywa samorządowca Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST14-05-2018 - 15-05-2018
SzkolenieInnowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej Edukacja wczesnoszkolnadoradcy metodyczni ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele konsultanci16-05-2018 - 17-05-2018