Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
E-learningRozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych... Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, nauczyciele zainteresowani tematyką i rozwojem kompetencji, pracownicy bibliotek pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychkurs prowadzony od 15 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.
WarsztatNiemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby, metody na drodze do jednojęzyczności Języki obcenauczyciele języka niemieckiego od II etapu edukacyjnego (od klasy IV szkoły podstawowej)17-04-2018
24-03-2018
24-03-2018
03-03-2018
03-03-2018
03-03-2018
26-02-2018
23-02-2018
21-02-2018
13-02-2018
05-02-2018
03-02-2018
29-01-2018
11-01-2018
11-01-2018
Spotkanie informacyjno-konsultacyjneSpotkanie informacyjno-konsultacyjne dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych  Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych28-02-2018
26-02-2018
E-learningPodstawy diagnostyki w poradnictwie edukacyjno-zawodowym Doradztwo zawodowedoradcy zawodowi, doradcy zawodowi ze szkół i placówek, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy MOS, pracownicy MOW, psycholodzy26-02-2018 - 18-03-2018
E-learningPodstawy diagnostyki w poradnictwie edukacyjno-zawodowym Doradztwo zawodowedoradcy zawodowi, doradcy zawodowi ze szkół i placówek, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy MOS, pracownicy MOW, psycholodzy26-02-2018 - 18-03-2018
KonferencjaKONFERENCJA: „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – uczeń... Specjalne potrzeby edukacyjnedyrektorzy szkół i placówek, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści ze szkół i placówek27-02-2018
SzkolenieOjcowie Niepodległości.Różne koncepcje drogi do Niepodległej Brakdoradcy metodyczni placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie przedmiotów humanistycznych, nauczyciele konsultanci, nauczyciele przedmiotów humanistycznych zainteresowanych tematyką szkolenia oraz organizacją wydarzeń związanych z rocznicą odzyskania niepodległości01-03-2018 - 03-03-2018
E-learningInterwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg. Kena Rigbiego. Edycja II Wychowanie i profilaktykapedagodzy szkolni, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, psycholog szkolny, specjaliści szkolni zajmujący się profilaktyką agresji i przemocy rówieśniczej, wychowawcy05-03-2018 - 30-03-2018
SzkolenieWarsztat pracy doradcy metodycznego Rozwój szkół i placówekNauczyciele doradcy metodyczni, których staż pracy w charakterze doradcy nie przekracza 2 lat09-03-2018 - 11-03-2018