Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
E-learningCyfrowe portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, doradcy zawodowi, nauczycieleTermin (15.09-15.12.2018 r.)
E-learningCyfrowe portfolio – korzystanie z informacji  Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, doradcy zawodowi, nauczycieleTermin (15.09-15.12.2018 r.)
E-learningCyfrowe portfolio – język algorytmów Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, doradcy zawodowi, nauczycieleTermin (15.09-15.12.2018 r.)
E-learningOdkrywamy Prawo Humanitarne (OPH) Doskonalenie nauczycielinauczyciele15 września 2018 r. - 15 grudnia 2018 r.
WarsztatSzkolenie DELFORT: Uczenie się we współpracy czyli jak przygotować ciekawszą, efektywną... Języki obcenauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół29-11-2018
26-11-2018
20-11-2018
15-11-2018
09-11-2018
07-11-2018
27-10-2018
25-10-2018
25-10-2018
22-10-2018
20-10-2018
20-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
18-10-2018
WarsztatSzkolenie DELFORT: Skuteczne strategie w uczeniu się i nauczaniu języka niemieckiego Języki obcenauczyciele języka niemieckiego drugiego i trzeciego etapu edukacji 10-12-2018
08-12-2018
03-12-2018
01-12-2018
29-11-2018
28-11-2018
24-11-2018
23-11-2018
22-11-2018
20-11-2018
14-11-2018
09-11-2018
26-10-2018
SeminariumJak efektywnie uczyć języka obcego w klasach wstępnych (tzw. zerowych) i dobrze... Języki obceNauczyciele uczący języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych zerowych lub planujący uczyć w klasach dwujęzycznych23-11-2018 - 25-11-2018
WarsztatEwaluacja programów profilaktycznych w MOW i MOS Resocjalizacja i socjoterapiainne osoby zainteresowane, pracownicy MOS, pracownicy MOW27-11-2018 - 28-11-2018
Szkolenie„Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych – 350. rocznica... Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskichnauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni ds. historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele historii i WOS-u wszystkich typów szkół29-11-2018 - 02-12-2018
E-learning„Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle” - edycja 19. Doskonalenie nauczycielikadra kierownicza szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkolnych, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego, nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, psycholodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych29-11-2018 - 09-01-2019