Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Kurs e-learningowyOdkrywamy Prawo Humanitarne (OPH) Doskonalenie nauczycielinauczycieleSzkolenie e-learningowe (15.02-15.05.2019)
Kurs e-learningowyCyfrowe portfolio – język algorytmów Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, nauczyciele, nauczyciele konsultanciSzkolenie e-learningowe (15.02-15.05.2019)
Kurs e-learningowyCyfrowe portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, nauczyciele, nauczyciele konsultanciSzkolenie e-learningowe (15.02-15.05.2019)
Kurs e-learningowyCyfrowe portfolio – korzystanie z informacji  Kompetencje kluczowe doradcy zawodowi ze szkół i placówek, nauczycieleSzkolenie e-learningowe (15.02-15.05.2019)
Kurs e-learningowyPrzeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie... Wychowanie i profilaktykaSzkolenie odbędzie się w terminie 6 marca do 15 kwietnia 2019 r.
Kurs e-learningowyProfilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka Edycja II Wychowanie i profilaktykapedagodzy szkolni, psycholog szkolny, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychSzkolenie prowadzone w terminie 9-30 kwietnia 2019r.
SzkolenieW polskiej szkole Języki obcedoradcy metodyczni, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele języków obcych, nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli29-03-2019 - 30-03-2019
WarsztatSzkolenie DELFORT: Realioznawstwo na lekcjach języka niemieckiego – w Internecie... Języki obcenauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół30-05-2019
12-04-2019
11-04-2019
06-04-2019
04-04-2019
25-03-2019
25-03-2019
23-03-2019
23-03-2019
22-03-2019
08-03-2019
07-03-2019
SzkolenieEdukacja etyczna jako strategia wychowawcza. Wybrane kompetencje praktyczno-moralne... Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskichnauczyciele –wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele etyki i filozofii, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli05-04-2019 - 07-04-2019
SzkolenieSzkolenie „Tworzenie, planowanie i ewaluacja w Przedszkolu i Szkole Promujących Zdrowie” Promocja zdrowiawojewódzcy, rejonowi i szkolni koordynatorzy programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”08-04-2019 - 09-04-2019