Szczegóły szkolenia
#Alert RCB system powiadamiania o zagrożeniach poprzez SMS - III edycja
#Alert RCB system powiadamiania o zagrożeniach poprzez SMS - III edycja

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy MOW, pracownicy MOS, inne osoby zainteresowane

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Po weryfikacji formularza zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę e-learning ORE. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc.

Kurs e-learningowy


Szkolenie e-lerningowe jest przeznaczone dla wszystkich nauczycieli, którzy  planują  prowadenie zajęć dydaktycznych na temat zasad bezpiecznych zachowań podczas wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych oraz wielkoobszarowych pożarów. Do informowania o nich wykorzystywany jest nowy system ostrzegania ludności o zagrożeniach za pomocą wiadomości tekstowych (SMS) – Alert RCB.Celem głównym szkolenia jest przybliżenie systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach za pomocą wiadomości tekstowych (SMS) – Alert RCB.

Cele szczegółowe:

  • zapoznanie z podstawowymi zadaniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
  • przedstawienie zasad ostrzegania ludności przed zagrożeniami za pomocą wiadomości SMS – Alert RCB;
  • zapoznanie z katalogiem zagrożeń, w ramach którego będą rozsyłane wiadomości SMS z ostrzeżeniami;
  • prezentacja zasad bezpiecznych zachowań podczas wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i wielkoobszarowych pożarów;
  • przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia zajęć z uczniami na różnych etapach edukacji, dotyczących Alertu RCB.


platforma Moodle

Joanna Kulesza, joanna.kulesza@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 16

Kryteria naboru:
  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną wraz z kodem dostępu do szkolenia na platformie www.e-kursy.ore.edu.pl
Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc lub do 25.08.2019.

Kryteria oceniania i warunki ukończenia kursu 

Aby pomyślnie ukończyć szkolenie należy do 26 sierpnia 2019 do godz. 23:55 wypełnić test kończący i uzyskać minimum 75% poprawnych odpowiedzi, czyli 15 z 20 punktów możliwych. Informację zwrotną o zaliczeniu testu uczestnicy otrzymają poprzez platformę e-learningową.

Po 31 sierpnia 2019 uczestnicy, którzy spełnili powyższe warunki otrzymają Zaświadczenie. Zaświadczenie będzie dostępne na platformie www.szkolenia.ore.edu.pl z możliwością pobrania i samodzielnego wydruku.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.01-08-2019 - 26-08-2019