Szczegóły szkolenia
Autyzm i zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży, opiniowanie i orzekanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia.
Autyzm i zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży, opiniowanie i orzekanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi

pedagodzy, psycholodzy, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści i eksperci zajmujący się pomocą psychologiczno–pedagogiczną

Szkolenie

Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami prawa oświatowego oraz podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia rozpoznania i wsparcia postdiagnostycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Program szkolenia otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu.

Warszawa

Artur Matejkowski, 22/570 83 40, artur.matejkowski@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną, w kolejnym dniu po zakończeniu procesu rejetracji. 

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę oraz wyżywienie. Nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania. 

Szkolenie realizowane będzie w godzinach 10.30-16.00. 


10-12-2018 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8, ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa)
Nieaktywny

07-12-2018 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 , ul. Ludwika Narbutta 65/71, 02-581 Warszawa)
Nieaktywny