Szczegóły szkolenia
Rozwój zawodowy kadry MOW i MOS w kontekście realizowanych zadań
Rozwój zawodowy kadry MOW i MOS w kontekście realizowanych zadań

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

dyrektorzy MOW i MOS, pracownicy MOW, pracownicy MOS

Nabór otwarty dla dyrektorów MOW/MOS, wypełnienie formularza zgłoszeniowego, kolejność zgłoszeń, proporcjonalność udziału przedstawicieli placówek MOW/MOS. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie i rejestrację maksymalnie dwóch osób z jednej placówki.

Konferencja

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Osobowe i zawodowe przesłanki skutecznej resocjalizacji
  • Rola dyrektora w działaniach sprzyjających rozwojowi kadry pedagogicznej
  • Kompetencje wychowawcy w pracy z wychowankiem MOW i MOS
  • Wykorzystanie zasobów kadry MOW i MOS w celu wsparcia szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami ze SPE. Rola i zadania Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej
  • Pobyt nieletniej z dzieckiem w MOW wyzwaniem w rozwoju kadry placówki
  • Znaczenie superwizji w procesie budowania zespołu wychowawców
  • Tutoring jako nowatorska metoda sprzyjająca rozwojowi i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu kadry MOW i MOS
  • Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej
  • Wsparcie pracowników MOW i MOS w zdobywaniu kompetencji

 

 Aula ORE, Aleje Ujazdowskie 28, Warszawa

Katarzyna Kopystyńska katarzyna.kopystynska@ore.edu.pl tel.: 22 570 83 14

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na konferencję. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę i wyżywienie natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


07-12-2018 (Warszawa)
Nieaktywny