Szczegóły szkolenia
Seminarium szkoleniowe w Yad Vashem dla nauczycieli na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kultury w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”– rekrutacja ogólnopolska
Seminarium szkoleniowe w Yad Vashem dla nauczycieli na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kultury w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”– rekrutacja ogólnopolska

nauczanie o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie zapraszają nauczycieli realizujących edukację o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze do udziału w seminarium szkoleniowym, które odbędzie się w dniach 13–23 października 2018 r. w Jerozolimie (Izrael)

Nauczyciele wszystkich przedmiotów realizujący nauczanie o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze, Trenerzy, eksperci edukacji na rzecz praw człowieka, Koordynatorzy z ośrodków doskonalenia nauczycieli

Seminarium

Celem seminarium jest doskonalenie nauczycieli w zakresie wiedzy na temat historii i kultury żydowskiej oraz w zakresie metodyki nauczania o Holokauście, a także wymiana doświadczeń i wiedzy oraz umożliwienie nauczycielom nawiązania współpracy.

Adresat:

  • nauczyciele wszystkich przedmiotów realizujący edukację o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze z całej Polski (rekrutacja ogólnopolska);
  • trenerzy, eksperci edukacji na rzecz praw człowieka;
  • koordynatorzy z ośrodków doskonalenia nauczycieli.
Kryteria rekrutacji uczestników i dokumenty do rekrutacji:
  • dorobek wskazujący na zaangażowanie w przedmiotowej tematyce,
  • dalsze plany związane z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia po seminarium,
  • zgoda dyrektora (pracodawcy) na oddelegowanie pracownika,
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line,

W uzasadnionych przypadkach jedną placówkę mogą reprezentować dwie osoby.

Pożądana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na udział w warsztatach, ale nie jest ona koniecznością. Grupie towarzyszy tłumacz.

Uwaga: przed rozpoczęciem rejestracji należy zeskanować zgodę dyrektora na oddelegowanie pracownika.

Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży (około 1600 zł) i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę w wysokości 100€ (płatne na miejscu w Yad Vashem) wynikającą z organizacji szkolenia.

Organizatorzy seminarium pokrywają koszty ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Data rozpoczęcia szkolenia: 13 października 2018 r.

W programie seminarium przewidziano dwie części: część pierwsza organizowana w dniach 13–14 października 2018 r. obejmuje szkolenie wprowadzające, organizowane we współpracy z Muzeum Żydów Polskich Polin. ORE pokrywa koszty wyżywienia i noclegów w Sulejówku. Część druga obejmuje szkolenie w Yad Vashem (wylot 15 października i powrót 23 października 2018 r.).


Yad Vashem (Izrael)

Anna Różańska, e-mail: anna.rozanska@ore.edu.pl, tel. +22 345 37 87 w. 237

13-10-2018 - 23-10-2018
Nieaktywny