Szczegóły szkolenia
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego.
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego.

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS, dyrektorzy MOW i MOS

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę e-learning ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w MOW/MOS. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły przez cały czas trwania kursu.

E-learning

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w zakresie skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

Treści kształcenia:

  1. Pojęcie agresji, przemocy i dręczenia.
  2. Różne podejścia do rozwiązywania problemu przemocy w szkole.
  3. Opis Metody Wspólnej Sprawy: założenia, etapy, zbieranie informacji, rola prowadzącego, indywidualne rozmowy ze sprawcami i poszkodowanym, rozmowy sprawdzające i spotkania grupowe.

  Platforma Moodle

Katarzyna Giemza e-mail: katarzyna.giemza@ore.edu.pl tel. 22 570 83 27

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne. 


04-06-2018 - 05-07-2018
Nieaktywny