Szczegóły szkolenia
Uczniowie migrujący w polskiej szkole
Uczniowie migrujący w polskiej szkole

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Brak adresatów

do projektu zapraszamy: nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego) oraz przedstawicieli placówek doskonalenia

Projekt

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego)oraz przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli do współpracy w ramach projektu „Uczniowie migrujący w polskiej szkole”.

Celem projektu jest:

a)      powołanie sieci koordynatorów regionalnych – zespołu 16 ekspertów wspomagających pracę szkół podstawowych w zakresie wsparcia ucznia z doświadczeniem migracji;

b)      przeszkolenie 160 liderów szkolnych projektu (dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych) do realizacji zagadnień w zakresie pracy z uczniami z doświadczeniem migracji w oparciu o materiały edukacyjne oraz zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

Zadania koordynatora regionalnego:

a)      udział w jednym 24-godzinnym szkoleniu doskonalącym kompetencje koordynatora projektu z zakresu pracy z uczniami z doświadczeniem migracji, które odbędzie się w dniach 22–24 czerwca 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku;

b)      przygotowanie teoretyczno-metodyczne zespołu 10 liderów szkolnych projektu (dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych) do realizacji zagadnień z zakresu pracy z uczniami z doświadczeniem migracji w oparciu o przygotowane publikacje i materiały edukacyjne w okresie 2 lipca – 30 listopada 2018 r. (min. 6 godz. dydaktycznych);

c)      wypełnienie dziennika i przygotowanie sprawozdania po zakończeniu szkolenia.

Zadania w ramach projektu „Uczniowie migrujący w polskiej szkole” będą realizowane na podstawie umowy o współpracy zawartej między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a koordynatorem regionalnym.

Kryteria naboru/rekrutacji uczestników: wypełnienie formularza nr 2 oraz przesłanie na adres: marina.warsimaszwili@ore.edu.plORE

Marina Warsimaszwili e-mail: marina.warsimaszwili@ore.edu.pl tel. 22 345 37 20

Rejestracja nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają oddzielne potwierdzenie udziału.

zgłoszenia przyjmujemy do 6 czerwca 2018 r.
Nieaktywny