Szczegóły szkolenia
Edukacja polonistyczna – zmiany programowe w szkołach ponadpodstawowych
Edukacja polonistyczna – zmiany programowe w szkołach ponadpodstawowych

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni

Szkolenie adresujemy do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli języka polskiego liceów i techników

Szkolenie

Celem szkolenia jest przygotowanie 100 uczestników do wspierania nauczycieli języka polskiego liceów ogólnokształcących i techników w realizacji od 1 września 2019 r. nowej podstawy programowej języka polskiego.Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

Agnieszka Romerowicz, Wydział Innowacji i Rozwoju Szkół i Placówek, tel. 22 570 83 24, e-mail: agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,
  • proporcjonalny wybór osób z każdego województwa.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Automatyczna wiadomość e-mail zawierająca informację o pomyślnym przebiegu rejestracji online nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.


15-06-2018 - 17-06-2018
Nieaktywny

13-06-2018 - 15-06-2018
Nieaktywny