Szczegóły szkolenia
Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Szkolenie ze stosowania Baterii Testów Pisania BTP IBE
Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Szkolenie ze stosowania Baterii Testów Pisania BTP IBE

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szkolenie

Celem szkolenia jest zapoznanie i przygotowanie uczestników z zasadami badania oraz obliczania i interpretowania wyników BTP. Zastosowanie Testu służy do oceny poprawności pisania dzieci na różnym poziomie rozwoju tych umiejętności, w diagnozie gotowości szkolnej oraz w pogłębionej diagnozie ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się, zwłaszcza dysleksji rozwojowej czy izolowanych zaburzeń pisania (dysortografii).

Szczegółowy program spotkania zostanie przekazany uczestnikom w chwili potwierdzania zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu.


ORE, Al. Ujazdowskie 28, sala 301, 302

Artur Matejkowski, 22/570 83 40, artur.matejkowski@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, ale nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, w tym wody, kawy i herbaty.


25-05-2018 (Warszawa)
Nieaktywny