Szczegóły szkolenia
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami. Projekt "Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej"

pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

  • Przedstawienie założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  • Przepisy prawa oświatowego w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – odpowiedzi na pytania zgłaszane podczas pilotażu, dyskusja nad obszarami wymagającymi zmian.
  • Działania pilotażowe w zakresie wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych i standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Program zostanie przesłany osobom zakwalifikowanym na spotkanie. Planuje się, że spotkanie rozpocznie się o godz. 10.30, a zakończy ok. godz. 16.00

Warszawa, Wrocław

Artur Matejkowski, 22/570 83 40

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania.


28-02-2018 (Wrocław, 106 wolnych miejsc)

26-02-2018 (Warszawa, 20 wolnych miejsc)