Szczegóły szkolenia
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle zmian prawnych i finansowych – szkolenie dla samorządowców
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle zmian prawnych i finansowych – szkolenie dla samorządowców

Zarządzanie oświatą

Zespół Projektowy – projekt Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

przedstawiciele JST

Szkolenie adresowane jest do Pracowników JST nadzorujących organizację pracy szkół i przedszkoli. Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie

Szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyskusja nad ich praktyczną implementacją. Istotnym elementem szkolenia będzie także analiza aktualnych instrumentów finansowych w organizacji wsparcia ukierunkowanego na ww. grupę uczniów


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak tel. 22 570 83 42 e-mail piotr.matuszak@ore.edu.pl

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum. Dojazd we własnym zakresie, dla osób przyjeżdzających własnym transportem Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Program szkolenia.pdf

Liczba miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

24-01-2018 - 25-01-2018
Nieaktywny