Szczegóły szkolenia
Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się
Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Kompetencje kluczowe

Zespół Zadaniowy ds. E-podręczników

nauczyciele zainteresowani tematyką i rozwojem kompetencji, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradcy metodyczni, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek pedagogicznych

E-learning

Zapoznanie z podstawowymi przepisami prawa autorskiego oraz zasadami korzystania i udostępniania treści zasobów edukacyjnych opublikowanych w Internecie, programów oraz aplikacji edukacyjnych. Poznanie koncepcji i oferty e-podręczników przedmiotowych oraz przykładów ich zastosowań w praktyce.

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego


platforma e-learningowa ORE

Barbara Wałecka, 22 345 37 03, barbara.walecka@ore.edu.pl

kurs prowadzony od 15 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.
Nieaktywny