Szczegóły szkolenia
Elementy gier i zabaw na krajoznawczej lekcji języka niemieckiego
Elementy gier i zabaw na krajoznawczej lekcji języka niemieckiego

Języki obce

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim

webinarium

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają  na szkolenie w języku niemieckim 25 marca 2023 r. w godzinach 10:00 - 13:05.

Uczestnicy szkolenia:

 •  wymienią się doświadczeniami na temat wprowadzania elementów  krajoznawczych na lekcji języka niemieckiego
 •  poznają kilka aktywności z elementami gry i zabawy służących planowaniu efektywnych i urozmaiconych lekcji skierowanych na działanie, wypróbują
   je i omówią
 •  zaplanują  zastosowanie wybranych aktywności  na własnej lekcji języka niemieckiego.

Harmonogram szkolenia i liczba godzin dydaktycznych:

 

Zagadnienia (moduły) tematyczne/liczba godzin:

 1. Lekcje krajoznawczo-kulturowe: doświadczenia  na temat wprowadzania poszczególnych elementów

1

 1. Prezentacja metod i technik pracy  służących planowaniu efektywnych i urozmaiconych lekcji krajoznawczo-kulturowych skierowanych na działanie (z elementami gry i zabawy)

2

 1. Praktyczne przykłady zastosowania metod i technik pracy na krajoznawczo-kulturowych lekcjach języka niemieckiego

1

                                                                                                      Razem

4


online

Lider regionalny: Aneta Rylska-Juruś, e-mail: arjbreslau@op.pl; Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria naboru:

 1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)

 2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego

 3. kolejność zgłoszeń.

Osoby nie spełniajace wymagań a rejestrujące się na szkolenie będą usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Aby z powodzeniem uczestniczyć w warsztatach online, potrzebny jest mikrofon, kamera i podstawowa znajomość systemu wideokonferencyjnego ZOOM. Ponieważ  spotkanie ma charakter warsztatowy, warunkiem udziału w szkoleniu jest włączenie kamer.

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu.

25.03.2023 (online, 4 wolnych miejsc rezerwowych)