Szczegóły szkolenia
Kontrole pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Kontrole pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

przedstawiciele JST

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Szkolenie

Zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE, ul. Paderewskiego 77 w terminie 30-31 stycznia 2023 roku. Szkolenie dotyczyć będzie kontroli pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Szkolenie dedykowane jest:

  • pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, którzy przygotowują się do prowadzenia kontroli dotacji,
  • pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, którzy dotują, rozliczają i kontrolują wykorzystanie dotacji,
  • kadrze kierowniczej - zarządzającej i nadzorującej procesy kontroli i rozliczeń dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego.

Podczas szkolenia w sposób kompleksowy przedstawiony zostanie proces kontroli dotacji oświatowych z uwzględnieniem wymagań organizacyjnych i proceduralnych. Uczestnicy szkolenia pozyskają praktyczną wiedzę przede wszystkim o ustalaniu faktycznej liczby uczniów i o wydatkach możliwych do finansowania dotacją. Omówiona też zostanie procedura przeprowadzania kontroli i prawa osób kontrolujących. Szczególna uwaga zwrócona będzie na konsekwencje stwierdzanych nieprawidłowości. Te zagadnienia zostaną przedstawione na bazie wieloletniej praktyki prowadzącej szkolenie z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych.

Termin szkolenia:
  • 30-31 stycznia 2023 r. – Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77
  • Początek zajęć 30 stycznia 2023 r. – godzina 12.00
  • Zakończenie zajęć 31 stycznia 2023 r. – godzina 13.00
Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w Hotelu. Koszty przejazdu na szkolenie pokrywają sami uczestnicy.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ na lata 2014–2020.

logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej


Sulejówek, Centrum Szkoleniowe ORE, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Zapisanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 25 stycznia 2023 r.


30.01.2023 - 31.01.2023
Nieaktywny