Szczegóły szkolenia
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Rozwój szkół i placówek

WRKK

przedstawiciele JST

webinarium

Zapraszamy przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w otwartym konkursie grantowym „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2023 r. o godz. 10:00.


Google Meet

magdalena.brewczynska@ore.edu.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne do składania wniosków na dofinansowanie działań w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

W ramach konkursu można ubiegać się o zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć na odległość, szkolenia i doradztwo kadry placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych oraz dla nauczycieli.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu zostaną zaprezentowane podczas spotkania online 19 stycznia 2023 r. o godz. 10:00, na które serdecznie zapraszamy przedstawicieli organów prowadzących.

Link do spotkania zostanie przesłany w przeddzień wydarzenia na wskazany przy zapisie adres mailowy.

Najistotniejsze informacje o otwartym konkursie grantowym:

  • kwota dofinansowania: 196 000 PLN na 1 grant oraz maksymalnie 19 900 PLN na zakup sprzętu na 1 grant;
  • do udziału w konkursie mogą ponownie aplikować organy prowadzące publiczne jak i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) i biblioteki pedagogiczne (BP), które brały już udział w konkursie oraz organy zainteresowane przystąpieniem pierwszy raz do konkursu;
  • o granty będą mogły ubiegać się zarówno organy prowadzące publiczne jak i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) i biblioteki pedagogiczne (BP);
  • realizacja przedsięwzięć grantowych będzie możliwa maksymalnie do 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i procedury niezbędne do złożenia wniosku grantowego dostępne są na stronie projektu, w zakładce Konkurs grantowy/ Faza III/ Dokumentacja – Czytaj  https://www.ore.edu.pl/2022/12/otwarty-konkurs-grantowy-dokumentacja-faza-3/

Otwarty Konkurs Grantowy prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Informatycznym Centrum Edukacji i Nauki.


19.01.2023
Nieaktywny