Szczegóły szkolenia
Szkolenie online dotyczące realizacji programu "Dodać Sił" 2-3 grudnia 2022 r.
Szkolenie online dotyczące realizacji programu "Dodać Sił" 2-3 grudnia 2022 r.

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

realizatorzy programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, edukatorzy programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Szkolenie online skierowane jest do Trenerów i Certyfikowanych Realizatorów Programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

Szkolenie

Cel ogólny:
Zapoznanie z założeniami programu “Dodać sił”

Cele szczegółowe:
  1. Omówienie założeń programu “Dodać sił”
  2. Zapoznanie ze scenariuszami składającymi się na program „Dodać Sił”.
  3. Poszerzenie wiedzy Uczestników nt. specyfiki potrzeb rodzin uchodźców ukraińskich i pracy z nimi
  4. Omówienie możliwości wykorzystania programu „Dodać sił” przez polskich specjalistów
Realizowane treści szkolenia:

Założenia i struktura programu „Dodać Sił”

Specyfika potrzeb rodzin uchodźców ukraińskich w Polsce

Rola wzmacniania osób dorosłych w sytuacjach kryzysowych

Omawianie treści i sposobów realizacji ćwiczeń opisanych w scenariuszach programu „Dodać sił”

Znaczenie wzmacniania rezyliencji dla budowania odporności psychicznej

Możliwości wykorzystania programu „Dodać sił” przez polskich specjalistów


Materiały szkoleniowe przesyłane będą dla Uczestników szkolenia.

Platforma Moodle

Wydział Wychowania i Profilaktyki Jolanta Zawór jolanta.zawor@ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń Uczestnicy otrzymają przesłane drogą mailową zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania się na platformę Zoom. O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zgodności z adresatami szkolenia oraz kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do 1 grudnia 2022 r.

Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych. Organizowane jest 2 grudnia 2022 r. w godzinach 16.00 - 20.00 oraz 3 grudnia 2022 r. w godzinach 10.00 - 14.00.

Szkolenie jest bezpłatne.

Termin szkolenia 2-3 grudnia 2022 r. (brak wolnych miejsc)
Miejsca wyczerpane