Szczegóły szkolenia
Wsparcie uczniów w kryzysie uchodźczym - szkolenia e-learning dla konsultantów i doradców metodycznych ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli
Wsparcie uczniów w kryzysie uchodźczym - szkolenia e-learning dla konsultantów i doradców metodycznych ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele, psycholog szkolny, pedagodzy szkolni

Szkolenie online skierowane przede wszystkim dla konsultantów i doradców metodycznych ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli.

Kurs e-learningowy

Cel ogólny:

Poszerzanie wiedzy pracowników oświaty w zakresie wspierania uczniów w sytuacji kryzysu uchodźczego.

Cele szczegółowe:

Zapoznanie Uczestników z podstawowymi pojęciami i mechanizmami dotyczącymi migracji
i uchodźctwa.

Poinformowanie nt. możliwości realizacji i organizacji nauki dla dzieci-uchodźców
w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Przedstawienie zagadnień dotyczących adaptacji społeczno-kulturowej uczniów uchodźczych.

Omówienie potrzeb społeczności szkolnej i czynników ryzyka w warunkach kryzysu uchodźczego.

Przedstawienie Uczestnikom doświadczeń innych krajów i rekomendacji WHO w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży.

Omówienie czynników chroniących i zasobów szkół i placówek oświatowych.

Kurs składa się z nagranych przez Ekspertki wykładów. Planowane są dwa webinaria z udziałem Ekspertek podczas trwania szkolenia.

Po zapoznaniu się z przygotowanymi treściami Uczestnik wypełnienia ankietę ewaluacyjną.


Sylabus.docx
Materiały szkoleniowe można pobierać z platformy szkoleniowej podczas trwania e-kursu. Kurs będzie aktywny na platformie w terminie 5-21 grudnia 2022 r.

Platforma Moodle

Jolanta Zawór jolanta.zawor@ore.edu.pl, Aleksandra Kozubska aleksandra@ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń Uczestnicy otrzymają przesłane drogą mailową zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania się na platformę e-learning ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zgodności z adresatami szkolenia.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, od 2 do 15 grudnia 2022 r.

Od momentu zalogowania się na stronie kursu Uczestnik może w dowolnym tempie zapoznawać się z zamieszczonymi nagraniami oraz załączonym materiałem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Termin szkolenia 5-21 grudnia 2022 r.
Nieaktywny