Szczegóły szkolenia
Szkoły zorganizowane w podmiotach leczniczych
Szkoły zorganizowane w podmiotach leczniczych

Specjalne potrzeby edukacyjne

WSPE

przedstawiciele kuratoriów

celowany

webinarium

Cele szkolenia:

  • Utrwalenie wiedzy w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących edukacji  w szkołach w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
  • Prezentacja rozwiązań systemowych i działań wdrożeniowych Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów
  • Zapoznanie z formami współpracy podmiotu leczniczego i oświaty w założeniach reformy psychiatrii dzieci i młodzieży
  • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej organizacji systemu wsparcia w szkole/klasie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci/uczniów
    z chorobą przewlekłą, zaburzeniami psychicznymi
  • Pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie organizacji  kształcenia i specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w podmiotach leczniczych

 

  • Poszerzenie wiedzy dotyczącej udzielania wsparcia uczniom z zaburzeniami psychicznymi, którzy uczą się w szkołach organizowanych w podmiotach leczniczych


Platforma ORE

Monika Dobrowolska, monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.


26.09.2022 (Warszawa)
Rekrutacja dostępna w terminie od 16.09.2022 do 22.09.2022 lub do wyczerpania miejsc