Szczegóły szkolenia
Intensywny kurs języka polskiego na poziomie B1
Intensywny kurs języka polskiego na poziomie B1

Języki obce

WRKK

Brak adresatów

Osoby, które ukończyły i zaliczyły kurs języka polskiego na poziomie A2 organizowany przez ORE. Decyduje kolejność zgłoszeń

Kurs e-learningowy

Intensywny kurs języka polskiego na poziomie średniozaawansowanym B1 przeznaczony jest dla osób, które uczestniczyły i zaliczyły taki kurs na poziomie A2 organizowany przez ORE.

Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą prowadzone online w dwóch grupach w godzinach 18.00 – 19.30  cztery razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek).

Planowany termin realizacji zajęć 29.09.2022 r. – 21.11.2022 r.

 

Cele kursu:

 1. Kontynuacja nauki języka polskiego - rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku polskim w ramach poszczególnych sprawności językowych i osiągniecie poziomu w zakresie niezbędnym do swobodnej komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka polskiego.
 2. Uczestnik kończący kurs:
 • rozumie główne przesłanie prostych tekstów na znane sobie tematy, w tym dotyczących pracy, edukacji lub czasu wolnego
 • radzi sobie z większością sytuacji zachodzących podczas podróży w miejscach, w których używa się języka polskiego
 • potrafi tworzyć proste i spójne teksty na tematy znane lub leżące we własnym obszarze zainteresowań
 • potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, pragnienia i aspiracje i  zwięźle przedstawić swoje opinie i plany.

 

Treści kursu obejmować będą:

 1. GRAMATYKA – części mowy i ich odmiana, części zdania, liczba pojedyncza i mnoga, struktury porównania, zdania złożone.
 2. Słownictwo – w zakresie wybranych tematów np.:  życie codzienne, dom, czas wolny, rodzina i przyjaciele, szkoła i  praca, elementy kultury polskiej,  święta i tradycje.
 3. Rozwijanie sprawności językowych (mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych) w zakresie i w oparciu o wybrane struktury leksykalno-gramatyczne.

platforma edukacyjna

elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Udział w kursie jest bezpłatny.
Liczba miejsc w dwóch grupach kursu jest ograniczona.

 

Kryteria naboru:

 • rekrutacja wyłącznie dla osób, które ukończyły kurs ORE na poziomie A2 i zaliczyły test końcowy.
 • wypełnienie online formularza rejestracyjnego
 • kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na kurs.

 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejestrowane otrzymają mailem informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta uczestnika na platformie szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione, które zaliczą test końcowy otrzymają od organizatora instrukcję pobierania dokumentu.


29.09.2022 - 21.11.2022 (platforma edukacyjna - Grupa 1 (prelegentka - Pani dr hab. prof. Iryna Androshchuk) )
Nieaktywny

29.09.2022 - 21.11.2022 (platforma edukacyjna - Grupa 2 (prelegentka Pani mgr Kinga Tarchynska))
Nieaktywny