Szczegóły szkolenia
Uczeń z mniejszości narodowej
Uczeń z mniejszości narodowej

Języki obce

WRKK

Brak adresatów

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli na szkolenie „Uczeń z mniejszości narodowej". Szkolenie odbędzie się w dniach 24.06.2022 r. i 25.06.2022 r. na platformie Zoom.

webinarium

Uczeń z mniejszości narodowej

24 - 25 czerwca 2022 r. online

I dzień – 24 czerwca 2022 r. (piątek)

dr Krystyna Danuta Kamińska

    Godziny

Punkty programu

       14:15

Rejestracja

     14:30 - 16.00

 

Język odziedziczony i jego powiązanie z kodem kulturowym, innym niż polski. Uczniowie jako spadkobiercy kulturowej i językowej odmienności. Wiedzy  o kulturze, historii i języku odziedziczonym.

     16.00 - 16:30

Przerwa

16:30 - 17:15

17:15 – 18.00

Prawo oświatowe – status ucznia o niepolskim rodowodzie

Podstawa programowa

 

 

 

II dzień – 25 czerwca 2022 r. (sobota)

dr Krystyna Danuta Kamińska

   Godziny

Punkty programu

   14:00 – 14.45

  

15:00 – 16.30

 

Wykorzystanie wcześniejszych doświadczeń dzieci w ramach języka odziedziczonego (kompetencja lingwistyczna i komunikacyjna

 

Zróżnicowanie metod nauczania ze względu na wiek uczniów: edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna i szkolna.

    16:30 - 16:45

Przerwa

16:45 – 18.00

 

 

Propozycje konkretnych rozwiązań metodycznych  

 

 


Platforma Zoom

marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Harmonogram szkolenia jest do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

24.06.2022 - 25.06.2022
Nieaktywny