Szczegóły szkolenia
Spotkanie informacyjne dla JST dot. konkursu grantowego dla poradni psychologiczno-pedagogicznych
Spotkanie informacyjne dla JST dot. konkursu grantowego dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi – Zespół projektu Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa

Brak adresatów

Spotkanie informacyjne

Do udziału w spotkaniu, realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”zapraszamy pracowników jednostek samorzadu terytortialnego, będących organem prowadzącym dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organy prowadzące niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

 


Uczestnicy spotkania otrzymają szcegółowe informacje nt. realizacji konkursu grantowego dla organów prowadzących poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 


platforma ZOOM

Katarzyna Leśniewska, 22/570 83 46, katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl

Spotkanie zostanie przeprowadzone na platformie ZOOM. Rozpocznie sie o godz. 10.00 i będzie trwało ok. 3 godzin.


18.05.2022
Nieaktywny