Szczegóły szkolenia
Kontrola prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oświatowych
Kontrola prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oświatowych

Zarządzanie oświatą

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

przedstawiciele JST

Spotkanie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Szkolenie

Zapraszamy samorządowców na 2-dniowe spotkanie stacjonarne, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w terminie 13-14 grudnia 2021 roku. Spotkanie dotyczyć będzie kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oświatowych.

W ramach spotkania planowane jest omówienie następujących zagadnień w zakresie kontroli dotacji (prawne podstawy kontroli dotacji, tryb, procedura, czynności kontrolne, dokumentacja, katalog wydatków).   

Termin szkolenia:

  • 13-14 grudnia 2021 r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77
  • Początek zajęć 13 grudnia 2021 r. – godzina 12.00
  • Zakończenie zajęć 14 grudnia 2021 r. – godzina 13.00
Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum. Koszty przejazdu na spotkanie pokrywają sami uczestnicy.
Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ na lata 2014–2020.

logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 345 37 00 wew. 333; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Zapisanie się na spotkanie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 7 grudnia 2021 r.


13.12.2021 - 14.12.2021
Nieaktywny