Szczegóły szkolenia
Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole - centralne
Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole - centralne

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Brak adresatów

Do projektu zapraszamy: nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego) oraz przedstawicieli placówek doskonalenia

Projekt

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego)oraz przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli do współpracy w ramach projektu „Uczniowie z doświadczeniem migracji w polskiej szkole”.

Celem projektu jest:

a)      powołanie sieci koordynatorów regionalnych – zespołu 16 ekspertów wspomagających pracę szkół podstawowych w zakresie wsparcia ucznia z doświadczeniem migracji;

b)      przeszkolenie 200 liderów szkolnych projektu (dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych) do realizacji zagadnień w zakresie pracy z uczniami z doświadczeniem migracji w oparciu o materiały edukacyjne oraz zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

Zadania koordynatora regionalnego:

a)            udział w jednym  szkoleniu doskonalącym kompetencje koordynatora projektu z zakresu pracy z uczniami z doświadczeniem migracji, zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie;

b)            dołączenie do sieci wsparcia na platformie e-kursy.ore.edu.pl

c)      przygotowanie teoretyczno-metodyczne zespołu 16 liderów szkolnych projektu (dyrektorów, nauczycieli szkół) do realizacji zagadnień z zakresu pracy z uczniami z doświadczeniem migracji w oparciu o przygotowany i zaakceptowany program szkolenia przez Koordynatora formy doskonalenia w okresie 15 marca – 31 sierpnia 2022 r. (min. 6 godz. dydaktycznych);

d)      wypełnienie dziennika i przygotowanie sprawm migracji w oparciu o przygotowany i zaakceptowany program szkolenia przez Koordynatora formy doskonalenia w okresie 15 marca – 31 sierpnia 2022 r. (min. 6 godz. dydaktycznych);ozdania po zakończeniu szkolenia.

Zadania w ramach projektu „Uczniowie z doświadczeniem migracji w polskiej szkole” będą realizowane na podstawie umowy o współpracy zawartej między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a koordynatorem regionalnym.

Kryteria naboru/rekrutacji uczestników: rejestracja do udziału w projekcie na stronie www.szkolenia.ore.edu.pl  oraz wypełnienie formularza nr 2 i przesłanie na adres: marina.warsimaszwili@ore.edu.plonline

Marina Warsimaszwili e-mail: marina.warsimaszwili@ore.edu.pl tel. 22 345 37 20

Rejestracja nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają oddzielne potwierdzenie.


03.12.2021 - 04.12.2021 (Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku)
Nieaktywny