Szczegóły szkolenia
Wytyczanie nowych ścieżek programowych w pracy bibliotek szkolnych – wspieranie nauczycieli w realizacji priorytetu MEiN w zakresie kreatywności, innowacyjności uczniów i nauczycieli
Wytyczanie nowych ścieżek programowych w pracy bibliotek szkolnych – wspieranie nauczycieli w realizacji priorytetu MEiN w zakresie kreatywności, innowacyjności uczniów i nauczycieli

Biblioteki szkolne i pedagogiczne

Wydział Upowszechniania Zasobów, Medioteka Edukacyjna

nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkolnych, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych

Szkolenie

Cele szkolenia:
Szkolenie będzie stanowić wzbogacenie warsztatu pracy uczestników w zakresie sposobów wspierania i rozwijania kreatywności i innowacyjności uczniów oraz nauczycieli. Treści i sposób ich prezentacji stanowić będą inspirację oraz wsparcie merytoryczne i praktyczne dla powyższej grupy odbiorców, w zakresie realizowanych przez nich zadań, związanych z projektami, programami podejmowanymi bezpośrednio z uczniami, nauczycielami i innymi beneficjentami usług bibliotek. Zwiększy również kompetencje proinnowacyjne samych uczestników tej formy doskonalenia oraz uczniów i nauczycieli, z którymi pracują na co dzień.Platforma komunikacji zdalnej ClickMeeting

Monika Pawlewska - monika.pawlewska@ore.edu.pl; e-kursy@ore.edu.pl

Zasady rekrutacji

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie szkolenia.ore.edu.pl. Instrukcja założenia konta w systemie szkoleń ORE jest dostępna na stronie szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja.
Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu przesłane zostaną drogą mailową wraz z linkiem do zalogowania się na platformę komunikacji zdalnej ClickMeeting (https://clickmeeting.com/pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie następujących kryteriów: adresat określony powyżej, wypełnienie formularza rekrutacyjnego, kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania miejsc.

Dodatkowe informacje:

Czas trwania szkolenia to 10 godzin dydaktycznych. Aby uzyskać zaświadczenie ORE należy uczestniczyć w całości szkolenia (10 godzin dydaktycznych). Szczegółowy opis znajduje się w sylabusie szkolenia. Zaświadczenia dla osób spełniających warunki ukończenia szkolenia dostępne będą w koncie Uczestnika na platformie szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończonym szkoleniu.


21.06.2021 - 23.06.2021 (brak wolnych miejsc)
Miejsca wyczerpane