Szczegóły szkolenia
Aktywizacja uczniów na zdalnej lekcji języka niemieckiego
Aktywizacja uczniów na zdalnej lekcji języka niemieckiego

Języki obce

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim

webinarium

Webinarium adresowane jest do czynnych zawodowo i pracujących  w systemie edukacji nauczycieli języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych  zajmujących się językiem niemieckim.

Uczestnicy  webinarium:

- wymienią się doświadczeniami na temat aktywizacji uczniów na zdalnych lekcjacH języka niemieckiego
  i najczęściej spotykanych związanych z tym problemów
- poznają  różnorodne formy  ćwiczeń i zadań służących aktywizacji uczniów
- nauczą się jak przygotować i zaplanować aktywności  oraz jak  zmodyfikować
- różnorodne ćwiczenia i zadania tak aby były dostosowane do potrzeb uczniów.


HARMONOGRAM: 

  1. Wymiana doświadczeń na temat aktywizacji uczniów na lekcjach języka niemieckiego

  30
minut

  1. Konkretne przykłady różnych form ćwiczeń służących aktywizacji uczniów również na lekcjach online

  30
minut

  1. Refleksja  nad własnymi  propozycjami  wprowadzenia różnych form ćwiczeń

  30
minut

 


platforma Goethe Institut

Lider regionalny - Iwona Machowicz: e-mail: iwonamachowicz@wp.pl, tel.: 604 403 193

Szkolenie jest bezpłatne. Rejestracja na szkolenie nie jest jednoznaczna z przyjęciem na webinarium. Informację o wyniku rekrutacji otrzymają Państwo po zamknięciu naboru. Zaświadczenia otrzymają osoby uczestniczące w całym spotkaniu. 

Ponieważ  spotkanie ma charakter warsztatowy,  chcielibyśmy uprzedzić Państwa, że w czasie szkolenia mogą zostać Państwo poproszeni o włączenie kamer, w celu przeprowadzenia niektórych aktywności.

Kryteria naboru 
  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń.

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w webinarium dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z intrukcją pobierania.

23.03.2021 (brak wolnych miejsc)
Miejsca wyczerpane

02.03.2021 (online)
Nieaktywny