Szczegóły szkolenia
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty

Wspieranie szkół i nauczycieli

ORE

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele

Nauczyciele, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty.

Kurs e-learningowy

Szkolenia dla nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych informujące o wprowadzanych zmianach w zakresie wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty. Jest to kolejna edycja szkoleń przeprowadzonych pod koniec 2020r. i na początku 2021r. - treści są te same jedynie formuła została zmodyfikowana.

Cele szkolenia:

Uczestnicy:

 • poznają zmiany w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty
 • poznają zasady wdrażania ww. zmian.

Szkolenie prowadzone jest w formule e-learningowej, samokształceniowej.  Na samodzielną pracę na platformie Moodle należy przeznaczyć ok. 10 godzin dydaktycznych.

Materiały dotyczyć będą wybranych przedmiotów:

 1. język angielski
 2. język niemiecki
 3. język polski
 4. matematyka.

Tematyka szkolenia:

 • wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu.
 • analiza porównawcza
 • wdrożenie zmian w pracy z uczniem.


platforma Moodle

Anna Susek, adres email: anna.susek@ore.edu.pl, tel.: 22 345 37 75

Kryteria naboru 
 • adresat (określony wyżej)
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
 • kolejność zgłoszeń


Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Uwaga!

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w ww. szkoleniach dostępne będą do samodzielnego wydruku na koncie Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymają informację pocztą elektroniczną.


22.02.2021 - 22.03.2021
Nieaktywny