Szczegóły szkolenia
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym

Wspieranie szkół i nauczycieli

ORE

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele

Nauczycieli, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

Kurs e-learningowy

Szkolenia dla nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych informujące o wprowadzanych zmianach w zakresie wymagań egzaminacyjnych na egzaminie  maturalnym. Jest to kolejna edycja szkoleń przeprowadzonych pod koniec 2020r. i na początku 2021r. - treści są te same jedynie formuła została zmodyfikowana.

Cele szkolenia:

Uczestnicy:

 • poznają zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym
 • poznają zasady wdrażania ww. zmian.

 

Szkolenie prowadzone jest w formule e-learningowej, samokształceniowej.  Na samodzielną pracę na platformie Moodle należy przeznaczyć ok. 10 godzin dydaktycznych.
Materiały dotyczyć będą wybranych przedmiotów: 

 1. język polski    
 2. matematyka  
 3. język angielski           
 4. język niemiecki          
 5. biologia           
 6. chemia           
 7. fizyka 
 8. geografia        
 9. historia             
 10. informatyka   
 11. wiedza o społeczeństwie.


Tematyka szkolenia:

 • wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie egzaminu maturalnego w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu.
 • analiza porównawcza
 • wdrożenie zmian w pracy z uczniem.


platforma Moodle

Anna Susek, adres e-mail: anna.susek@ore.edu.pl, tel.: 22 345 37 75

Kryteria naboru 
 • adresat (określony wyżej)
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
 • kolejność zgłoszeń
Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Uwaga!

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w ww. szkoleniach dostępne będą do samodzielnego wydruku na koncie Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymają informację pocztą elektroniczną.

22.02.2021 - 22.03.2021
Nieaktywny