Szczegóły szkolenia
Szkolenie ze stosowania Baterii Testów Czytania (BTCz IBE).
Szkolenie ze stosowania Baterii Testów Czytania (BTCz IBE).

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

pedagodzy, psycholodzy

Szkolenie

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami badania oraz obliczania i interpretowania wyników BTCz, ponieważ test jest w pełni wystandaryzowanym i znormalizowanym, kompleksowym narzędziem do diagnozy czynności czytania (w aspekcie tempa i poprawności).


ORE, Al. Ujazdowskie 28, sala 301, 302

Artur Matejkowski, 22/570 83 40, artur.matejkowski@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną, w chwili zamknięcia rejetracji wraz ze szczegłóowym programme spotkania. Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.30 - 16.00. 

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, ale nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia (w tym kawy i herbaty).


26-06-2019
Nieaktywny

14-06-2019
Nieaktywny