Szczegóły szkolenia
Szkolenie ze stosowania Baterii Testów Fonologicznych (BTF IBE)
Szkolenie ze stosowania Baterii Testów Fonologicznych (BTF IBE)

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

psycholodzy, pedagodzy

Szkolenie

Zapoznanie uczestników z zasadami badania oraz obliczania i interpretowania wyników BTF. Test umożliwia ocenę ogólnego poziomu funkcji fonologicznych oraz szczegółową diagnozę profilową ww. zdolności językowych.

ORE, Al. Ujazdowskie 28, sala 301, 302, godz. 10.30-16.00

Artur Matejkowski, 22/570 83 40, artur.matejkowski@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, ale nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, w tym kawy, herbaty i wody. 


27-06-2019
Nieaktywny

13-06-2019
Nieaktywny