Szczegóły szkolenia
Specjalistyczna diagnoza ryzyka dysleksji
Specjalistyczna diagnoza ryzyka dysleksji

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

pedagodzy, psycholodzy

Szkolenie

Celem szkolenia jest przygotowanie specjalistów (pedagogów i psychologów) z ppp oraz szkół do prowadzenia diagnozy i wsparcia dla uczniów w zagrozonych ryzykiem dysleksji. 


Program szkolenia otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału.

ORE, Al. Ujazdowskie 28, sala 301, 302, godz. 10.30-16.00

Artur Matejkowski, 22/570 83 40, artur.matejkowski@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną, w kolejnym dniu po zakończeniu procesu rejetracji. 

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, ale nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia (w tym kawy, herbaty i wody). 


12-06-2019
Nieaktywny

05-06-2019
Nieaktywny