Szczegóły szkolenia
Szkolenie „Tworzenie, planowanie i ewaluacja w Przedszkolu i Szkole Promujących Zdrowie”
Szkolenie „Tworzenie, planowanie i ewaluacja w Przedszkolu i Szkole Promujących Zdrowie”

Promocja zdrowia

Wydział Wychowania i Profilaktyki / Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole

wojewódzcy, rejonowi i szkolni koordynatorzy programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”

Szkolenie

Celem szkolenia jest:

  • wspieranie koordynatorów w upowszechnianiu programu, 
  • podniesienie kompetencji w zakresie planowania i ewaluacji działań w ramach programu,
  • omówienie narzędzi do autoewaluacji działań w przedszkolu i szkole promujących zdrowie.


Centrum Szkoleniowe ORE, 05-070 Sulejówek ul. I. Paderewskiego 77

Valentina Todorovska-Sokołowska, tel. 22 570 83 05, e-mail: valentina.todorovska@ore.edu.pl

Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają informację pocztą elektroniczną  27 marca 2019 r.

Uwaga!  Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie.

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, wyżywienie i zakwaterowanie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.


08-04-2019 - 09-04-2019
Nieaktywny