Szczegóły szkolenia
XXXIV seminarium szkoleniowe (zagraniczne) w Yad Vashem dla nauczycieli na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”– rekrutacja adresowana do nauczycieli z całej Polski
XXXIV seminarium szkoleniowe (zagraniczne) w Yad Vashem dla nauczycieli na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”– rekrutacja adresowana do nauczycieli z całej Polski

nauczanie o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie

doradcy metodyczni oraz nauczyciele realizujący edukację o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze z całej Polski , trenerzy, specjaliści/eksperci edukacji historycznej, edukacji obywatelskiej na rzecz praw człowieka

Seminarium adresowane jest do edukatorów z całej Polski

Seminarium

Celem seminarium jest doskonalenie nauczycieli w zakresie wiedzy na temat żydowskiej historii i kultury oraz w zakresie metodyki nauczania o Holokauście, a także wymiana doświadczeń i wiedzy oraz umożliwienie nauczycielom nawiązania współpracy i przygotowanie ich do zorganizowania spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej.

Adresaci:

  • doradcy metodyczni oraz nauczyciele realizujący edukację o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze z całej Polski
  • trenerzy, specjaliści/eksperci edukacji historycznej, edukacji obywatelskiej na rzecz praw człowieka

Kryteria rekrutacji uczestników i dokumenty do rekrutacji:

Kryteria rekrutacji:

  • dorobek wskazujący na zaangażowanie w przedmiotowej tematyce;
  • gotowość kandydata do poprowadzenia spotkań dla nauczycieli w swoim regionie;
  • gotowość kandydata do implementowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obszarze edukacji formalnej i doskonalenia nauczycieli;
  • gotowość kandydata do promowania tematyki i zorganizowania w swojej szkole (placówce) spotkania, warsztatu, konkursu lub innego wydarzenia rocznicowego dotyczącego upamiętnienia ofiar Holokaustu;
  • zgoda dyrektora (pracodawcy) na oddelegowanie pracownika na szkolenie;
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego online.

W uzasadnionych przypadkach jedną szkołę może reprezentować dwóch nauczycieli.

Pożądana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na udział w warsztatach, ale nie jest to koniecznością. Grupie towarzyszy tłumacz.

Uwaga: przed rozpoczęciem rejestracji należy zeskanować zgodę dyrektora na oddelegowanie pracownika.

Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium otrzymają informację o wynikach rekrutacji pocztą elektroniczną.

Koszty:

Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży samolotem (około 1700 zł) z Warszawy do Tel Awiwu (lotnisko Ben Guriona) i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę w wysokości 100€ (płatne na miejscu w Yad Vashem) wynikającą z organizacji szkolenia. Uczestnicy podróżują w grupie.

Organizatorzy seminarium pokrywają koszty ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Data rozpoczęcia szkolenia: (wylot) 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) (powrót) 2 lipca 2019 r.

W programie seminarium przewidziano dwie części: część pierwsza zorganizowana będzie w dniach 22-23 czerwca 2019 r. (sobota-niedziela) i obejmie szkolenie wprowadzające. ORE pokrywa koszty wyżywienia i noclegów w Sulejówku. Część druga obejmuje szkolenie w Yad Vashem (wylot 24 czerwca i powrót 2 lipca 2019 r.).Yad Vashem (Izrael)

Anna Różańska, e-mail: anna.rozanska@ore.edu.pl, tel. +22 345 37 87 w. 237

24-06-2019 - 02-07-2019
Nieaktywny