Szczegóły szkolenia
Rozwijanie kompetencji cyfrowych. Wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się
Rozwijanie kompetencji cyfrowych. Wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy bibliotek pedagogicznych, nauczyciele

Kurs e-learningowy

Kurs prowadzony jest metodą e-learningową i przeznaczony dla pracowników instytucji doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz jednostek wspierających szkoły – poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych. Do udziału zapraszamy także osoby pełniące funkcje Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), liderów szkolnych zespołów przedmiotowych i innych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych poprzez wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się.


e-learnining (internet)

Paweł Stępniak, pawel.stepniak@ore.edu.pl, 223453700

Kryteria naboru
  • adresat - doradcy zawodowi, doradcy metodyczni, nauczyciele, którzy chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu korzystania z rozwijania kompetencji cyfrowych.
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną. Zaświadczenia będą wydawane WYŁĄCZNIE osobom spełniającym kryteria naboru.


Termin szkolenia (1.07-30.09.2019) - zaświadczenie otrzymasz w październiku
Nieaktywny

Termin szkolenia (1.05-30.06.2019) - zaświadczenie otrzymasz w lipcu
Nieaktywny

Termin szkolenia (1.03-1.12.2019) - zaświadczenie otrzymasz w grudniu
Nieaktywny

Termin szkolenia (1.03-30.04.2019) - zaświadczenie otrzymasz w maju
Nieaktywny