Szczegóły szkolenia
Cyfrowe portfolio – język algorytmów
Cyfrowe portfolio – język algorytmów

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

nauczyciele, doradcy metodyczni, doradcy zawodowi

Szkolenie przeznaczone jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz pozostałych nauczycieli wykorzystujących lub zamierzających wykorzystywać elementy myślenia algorytmicznego w dydaktyce nauczanego przedmiotu. W szczególności zachęcamy do udziału nauczycieli informatyki, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia).

E-learning

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne nauczycieli w rozwijaniu kompetencji z zakresu:

  • kształcenia logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji;
  • programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera, a także innych urządzeń cyfrowych;
  • wykorzystania metodyki kształcenia informatycznego do rozwiązywania problemów i programowania zgodnie z modelem: od znalezienia rozwiązania na drodze kreatywnego, logicznego i abstrakcyjnego myślenia przez określenie dla niego algorytmu, aż do jego realizacji.
Kryteria naboru
  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.platforma e-learningowa ORE

Paweł Stępniak, 22 345 37 00, pawel.stepniak@ore.edu.pl

Termin (15.09-15.12.2018 r.)