Szczegóły szkolenia
Cyfrowe portfolio – korzystanie z informacji
Cyfrowe portfolio – korzystanie z informacji

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

nauczyciele, doradcy metodyczni, doradcy zawodowi

Kurs e-learningowy

Celem kursu jest rozwój umiejętności związanych z poruszaniem się w cyfrowym świecie informacji – to jest dostępem, wykorzystywaniem i krytycznym przetwarzaniem informacji z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Szkolenie ma charakter samokształceniowy.

Kryteria naboru:
  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.


platforma e-learningowa ORE

Paweł Stępniak, 22 345 37 00, pawel.stepniak@ore.edu.pl

Termin (15.09-15.12.2018 r.)
Nieaktywny