Szczegóły szkolenia
Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie
Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie

Promocja zdrowia

Zespół ds Promocji Zdrowia w Szkole

nauczyciele, dyrektorzy szkół, wojewódzcy, rejonowi i szkolni koordynatorzy programu Szkoła Promująca Zdrowie

dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz wojewódzcy, rejonowi i szkolni koordynatorzy programu Szkoła Promująca Zdrowie

Kurs e-learningowy

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji w szkołach promujących zdrowie.


Platforma Moodle

Valentina Todorovska-Sokołowska, email: valentina.todorovska@ore.edu.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Szkolenie prowadzone w terminie: 21.09 - 14.10