Szczegóły szkolenia
Wybrane narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym
Wybrane narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

doradcy zawodowi, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradcy zawodowi ze szkół i placówek, doradcy zawodowi oraz osoby koordynujące doradztwo edukacyjno-zawodowe z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół

Do godziny 23.59 w dniu 20 sierpnia 2020 r. O przyjęciu na konferencję dla uczestników spełniających warunki rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc: 100

Konferencja

Konferencja online adresowana jest do doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Termin realizacji konferencji online: 28 sierpnia 2020 r.

Informacje przekazywane uczestnikom konferencji stanowią kompendium wiedzy z zakresu wybranych narzędzi diagnostycznych w doradztwie zawodowym.

Cele konferencji:

 1. Podnoszenie jakości doradztwa zawodowego poprzez:
  • zastosowanie wybranych technik i narzędzi diagnostycznych,
  • inicjowanie rozwiązań służących wypracowaniu nowych metod i form pracy z uczniami,
  • zaprezentowanie wybranych narzędzi diagnostycznych do wykorzystania w ramach identyfikacji potencjału uczniów,
  • przygotowanie doradców zawodowych w zakresie diagnostyki w doradztwie zawodowym.
 2. Poszerzenie kompetencji doradców zawodowych w obszarze związanym z diagnostyką w celu podniesienia jakości doradztwa zawodowego w szkole, poprzez zastosowanie wybranych technik i narzędzi diagnostycznych w procesie projektowania karier edukacyjnych i zawodowych na różnych etapach edukacyjnych


platforma e-learningowa ORE (e-kursy.ore.edu.pl)

Małgorzata Koroś, Anna Jaworska tel. bezpośredni 22 345 37 88; tel. 22 345 37 00 wew. 225, malgorzata.koros@ore.edu.pl; anna.jaworska@ore.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji na konferencję, należy:

 • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Platforma e-learningowa ORE, na której odbędzie się konferencja, jest zintegrowania z systemem rejestracji na szkolenia ORE (http://szkolenia.ore.edu.pl) - za pomocą tego samego loginu i hasła loguje się na platformę e-learningową (e-kursy.ore.edu.pl).
 • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.
 • Początek rejestracji: 31.07.2020 r., zakończenie rejestracji: 20.08.2020 r. Rejestracja uczestników została zakończona 3.08.20 r. ze względu na wyczerpnie limitu miejsc na konferencję.

Uczestnicy konferencji zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

 • uczestnikami konferencji mogą być doradcy zawodowi i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • o zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 24 sierpnia 2020 r. e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.


28.08.2020 (cała Polska)
Nieaktywny