Szczegóły szkolenia
Edukacja zdrowotna w szkole
Edukacja zdrowotna w szkole

Promocja zdrowia

Wydział Wychowania i Profilaktyki / Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole

nauczyciele wychowania fizycznego, nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej, dyrektorzy szkół i specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Kurs e-learningowy

Cele szkolenia:

  1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników kursu w zakresie ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.


Platforma Moodle

Bożena Jodczyk, bozena.jodczyk@ore.edu.pl, Valentina Todorovska-Sokołowska, valentina.todorovska@ore.edu.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny
Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.


od 23 lipca do 31 sierpnia 2020 r.