Szczegóły szkolenia
Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne
Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne

Doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele

Stacjonarne

Vademecum

Konferencje zostaną przeprowadzone w ramach realizacji zadania pod nazwą „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne”.

Konferencje przeznaczone są dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli konsultantów, nauczycieli metodyków lub nauczycieli danego przedmiotu.

Konferencja jest bezpłatna (organizator zapewnia serwis kawowy, sale szkoleniowe, wykładowców i materiały szkoleniowe).
Organizator nie zwraca kosztów podróży i dojazdu, przednoclegów ani nie zapewnia miejsc parkingowych.

Zgłoszenie na konferencję jest równoznaczne z zakwalifikowaniem.

Informacja o miejscu konferencji będzie wysyłana indywidualnie w dniu 19.08.2019.

Rejestracja możliwa jest do dnia 16.08.2019 roku.UWAGA!
Są jeszcze wolne miejsca na konferencję dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, która odbędzie się w Warszawie, szczegóły:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/4974Warszawa

Waldemar Krawiec (waldemar.krawiec@ore.edu.pl) tel. 22 345 37 48, Paweł Stępniak (pawel.stepniak@ore.edu.pl) tel. 22 345 37 90

Kielce - biologia/chemia (23.08.2019) (Kielce - biologia/chemia)
Nieaktywny

Kielce - historia (23.08.2019) (Kielce - historia)
Nieaktywny

Kielce - język polski (23.08.2019) (Kielce - język polski)
Nieaktywny

Kielce - matematyka (23.08.2019) (Kielce - matematyka)
Nieaktywny

Kraków - biologia/chemia (23.08.2019) (Kraków - biologia/chemia)
Nieaktywny

Kraków - historia (23.08.2019) (Kraków - historia)
Nieaktywny

Kraków - język polski (23.08.2019) (Kraków - język polski)
Nieaktywny

Kraków - matematyka (23.08.2019) (Kraków - matematyka)
Nieaktywny

Poznań - biologia/chemia (23.08.2019) (Poznań - biologia/chemia)
Nieaktywny

Poznań - historia (23.08.2019) (Poznań - historia)
Nieaktywny

Poznań - język polski (23.08.2019) (Poznań - język polski)
Nieaktywny

Poznań - matematyka (23.08.2019) (Poznań - matematyka)
Nieaktywny

Warszawa - biologia/chemia (23.08.2019) (Warszawa - biologia/chemia)
Nieaktywny

Warszawa - historia (23.08.2019) (Warszawa - historia)
Nieaktywny

Warszawa - język polski (23.08.2019) (Warszawa - język polski)
Nieaktywny

Warszawa - matematyka (23.08.2019) (Warszawa - matematyka)
Nieaktywny

Białystok - biologia/chemia (22.08.2019) (Białystok - biologia/chemia)
Nieaktywny

Białystok - historia (22.08.2019) (Białystok - historia)
Nieaktywny

Białystok - język polski (22.08.2019) (Białystok - język polski)
Nieaktywny

Białystok - matematyka (22.08.2019) (Białystok - matematyka)
Nieaktywny

Gdańsk - bilogia/chemia (22.08.2019) (Gdańsk - bilogia/chemia)
Nieaktywny

Gdańsk - historia (22.08.2019) (Gdańsk - historia)
Nieaktywny

Gdańsk - język polski (22.08.2019) (Gdańsk - język polski)
Nieaktywny

Gdańsk - matematyka (22.08.2019) (Gdańsk - matematyk)
Nieaktywny

Katowice - biologia/chemia (22.08.2019) (Katowice - biologia/chemia)
Nieaktywny

Katowice - historia (22.08.2019) (Katowice - historia)
Nieaktywny

Katowice - język polski (22.08.2019) (Katowice - język polski)
Nieaktywny

Katowice - matematyka (22.08.2019) (Katowice - matematyka )
Nieaktywny

Rzeszów - biologia/chemia (22.08.2019) (Rzeszów - biologia/chemia)
Nieaktywny

Rzeszów - historia (22.08.2019) (Rzeszów - historia)
Nieaktywny

Rzeszów - język polski (22.08.2019) (Rzeszów - język polski)
Nieaktywny

Rzeszów - matematyka (22.08.2019) (Rzeszów - matematyka )
Nieaktywny

Gorzów Wlkp. - biologia/chemia (21.08.2019) (Gorzów Wlkp. - biologia/chemia)
Nieaktywny

Gorzów Wlkp. - historia (21.08.2019) (Gorzów Wlkp. - historia)
Nieaktywny

Gorzów Wlkp. - język polski (21.08.2019) (Gorzów Wlkp. - język polski)
Nieaktywny

Gorzów Wlkp. - matematyka (21.08.2019) (Gorzów Wlkp. - matematyka)
Nieaktywny

Łódź - biologia/chemia (21.08.2019) (Łódź - biologia/chemia)
Nieaktywny

Łódź - historia (21.08.2019) (Łódź - historia)
Nieaktywny

Łódź - język polski (21.08.2019) (Łódź - język polski (21.08.2019))
Nieaktywny

Łódź - matematyka (21.08.2019) (Łódź - matematyka (21.08.2019))
Nieaktywny

Olsztyn - biologia/chemia (21.08.2019) (Olsztyn - biologia/chemia)
Nieaktywny

Olsztyn - historia (21.08.2019) (Olsztyn - historia)
Nieaktywny

Olsztyn - język polski (21.08.2019) (Olsztyn - język polski)
Nieaktywny

Olsztyn - matematyka (21.08.2019) (Olsztyn - matematyka)
Nieaktywny

Opole - biologia/chemia (21.08.2019) (Opole - biologia/chemia)
Nieaktywny

Opole - historia (21.08.2019) (Opole - historia)
Nieaktywny

Opole - język polski (21.08.2019) (Opole - język polski )
Nieaktywny

Opole - matematyka (21.08.2019) (Opole - matematyka)
Nieaktywny

Bydgoszcz - biologia/chemia (20.08.2019) (Bydgoszcz - biologia/chemia)
Nieaktywny

Bydgoszcz - historia (20.08.2019) (Bydgoszcz - historia)
Nieaktywny

Bydgoszcz - język polski (20.08.2019) (Bydgoszcz - język polsk)
Nieaktywny

Bydgoszcz - matematyka (20.08.2019) (Bydgoszcz - matematyka)
Nieaktywny

Lublin - biologia/chemia (20.08.2019) (Lublin - biologia/chemia)
Nieaktywny

Lublin - historia (20.08.2019) (Lublin - historia)
Nieaktywny

Lublin - język polski (20.08.2019) (Lublin - język polski)
Nieaktywny

Lublin - matematyka (20.08.2019) (Lublin - matematyka)
Nieaktywny

Szczecin - biologia/chemia (20.08.2019) (Szczecin - biologia/chemia)
Nieaktywny

Szczecin - historia (20.08.2019) (Szczecin - historia)
Nieaktywny

Szczecin - język polski (20.08.2019) (Szczecin - język polski)
Nieaktywny

Szczecin - matematyka (20.08.2019) (Szczecin - matematyka)
Nieaktywny

Wrocław - biologia/chemia (20.08.2019) (Wrocław - biologia/chemia)
Nieaktywny

Wrocław - historia (20.08.2019) (Wrocław - historia (20.08.2019))
Nieaktywny

Wrocław - język polski (20.08.2019) (Wrocław - język polski)
Nieaktywny

Wrocław - matematyka (20.08.2019) (Wrocław - matematyka)
Nieaktywny