Szczegóły szkolenia
Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOS, pracownicy MOW, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Kryteria naboru: zaliczenie kursu e-learning „Podstawy teoretyczne - interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży” i uzyskanie co najmniej 24 punkty w całym kursie, kolejność zgłoszeń, proporcjonalność udziału przedstawicieli placówek MOW/MOS/PPP/ODN w szkoleniu. Możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch osób z jednej placówki.

Warsztat

Cel szkolenia:   

1. Wsparcie merytoryczne pracowników MOW/MOS/PPP/ODN  w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej.

2. Podsumowanie wiedzy dotyczącej zagadnień kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających sytuacji trudnych oraz interwencji kryzysowej.

3. Praktykowanie umiejętności trafnej oceny potrzeb osoby znajdującej w kryzysie i doboru odpowiedniej formy pomocy/wsparcia.

4. Poznanie procedur reagowania kryzysowego w określonych sytuacjach. 

Prowadząca:

Katarzyna Ciszewska - jest magistrem psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Pracowała o Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie oraz współpracowała z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz pomocą osobą dotkniętym kryzysem. Przez dwa lata pracowała jako psycholog w Singapurze, gdzie współpracowała z lokalnym oddziałem Czerwonego Krzyża. Jest koordynatorem Zespołu Wsparcia Interwencyjno- diagnostycznego Ośrodków Pomocy Społecznej dzielnicy Wola w Warszawie oraz współtworzy i realizuje procedury działania w przypadku wystąpienia katastrof masowych na terenie dzielnicy. Prowadziła liczne szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej.

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

katarzyna.giemza@ore.edu.pl

Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.

 


24-05-2019 - 26-05-2019 (Sulejówek)
Nieaktywny