Szczegóły szkolenia
Szkolenie dla instruktorów programu „GOLDEN FIVE”
Szkolenie dla instruktorów programu „GOLDEN FIVE”

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, psycholog szkolny, pedagodzy szkolni

Warsztat

Szkolenie ma na celu przygotowanie nowych instruktorów do szkolenia bezpośrednich realizatorów (nauczycieli – wychowawców) z programu „GOLDEN FIVE”Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

Dorota Macander, e-mail:dorota.macander@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 06

Szkolenie jest bezpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie określonych wymagań dla instruktora.

Instruktorem programu Golden Five może zostać osoba o wykształceniu psychologicznym lub pedagogicznym, która ma również możliwość organizowania szkoleń i posiada doświadczenie w prowadzeniu form warsztatowych dla nauczycieli; posiada udokumentowane kompetencje w prowadzeniu szkoleń z zakresu, np. komunikacji interpersonalnej czy ról grupowych, współpracy z rodzicami.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny


10-06-2019 - 12-06-2019
Nieaktywny