Szczegóły szkolenia
Podstawy teoretyczne - interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży- III edycja
Podstawy teoretyczne - interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży- III edycja

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOS, pracownicy MOW, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę e-learning ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl). Szkolenie przeznaczone jest głównie dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (MOS) a także pedagogów i psychologów szkolnych, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych i z placówek doskonalenia nauczycieli. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły przez cały czas trwania kursu.

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia
 1. Przygotowanie specjalistów do wspierania w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej.
 2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnień kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających sytuacji trudnych oraz interwencji kryzysowej (specyfika pierwszej pomocy psychologicznej).
 3. Nabycie umiejętności trafnej oceny potrzeb osoby znajdującej w kryzysie i doboru odpowiedniej formy pomocy/wsparcia.
 4. Przygotowanie uczestników do udziału w szkoleniu stacjonarnym, o charakterze praktycznym.
Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:
1. Kryzys psychologiczny
 • podstawy teoretyczne (definicje kryzysu psychologicznego)
 • rodzaje kryzysów
 • fazy kryzysu
2. Emocje i zachowania osoby w kryzysie
 • reakcje emocjonalne i behawioralne
 • fazy reakcji na kryzys
 • specyfika reakcji kryzysowej dzieci i młodzieży
 3. Interwencja Kryzysowa:
 • podstawy teoretyczne (definicje interwencji kryzysowej)
 • cele interwencji kryzysowej
 • cechy oddziaływań interwencyjnych
 • etapy interwencji kryzysowej

Dodatkowo ukończenie kursu uprawnia do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenie stacjonarne z zakresu interwencji kryzysowej, które odbędzie się w dniach 24–25 maja 2019r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

  Platforma Moodle

katarzyna.giemza@ore.edu.pl

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne. 


08-04-2019 - 12-05-2019
Nieaktywny