Szczegóły szkolenia
„Wsparcie rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów uczniów”
„Wsparcie rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów uczniów”

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego/ Euroguidance Polska

dyrektorzy ODN i placówek oświatowych, doradcy zawodowi, specjaliści, nauczyciele, pracownicy PPP

Konferencja

Konferencja w ramach projektu Euroguidance ma na celu wsparcie metodyczne pracowników PPP, nauczycieli- doradców zawodowych w zakresie tematyki rozwoju kompetencji wyróżniającej, uzdolnień i kreatywności uczniów.

Warszawa

Marta Koch-Kozioł, 223453700, marta.koch-koziol@ore.edu.pl

Konieczne jest wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży do 200 PLN brutto.


Szkolenie jest bezpłatne


14-12-2018
Miejsca wyczerpane