Szczegóły szkolenia
Biblioterapia dla Niepodległej. Literacki kompas wartości
Biblioterapia dla Niepodległej. Literacki kompas wartości

Biblioteki szkolne i pedagogiczne

Wydział Upowszechniania Zasobów

Brak adresatów

Szkolenie

W 2018 r. obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 151. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. Celem szkolenia jest rozmowa o miłości i przywiązaniu do ojczyzny. Marszałek Józef Piłsudski jest wspaniałym przykładem postawy patriotycznej, która skłania do przemyśleń i zadawania pytań; czy ja jestem patriotą? Czy byłbym w stanie postawić dobro własnego kraju ponad własne potrzeby?

Cele szkolenia:

  1. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz rozwijanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.
  2. Zachęcanie do okazywania solidarności z własnym narodem i szacunku do swojej Ojczyzny, także tej „małej” lokalnej.
  3. Pogłębianie więzi emocjonalnej i społecznej z narodem polskim, jego kulturą i tradycją.
  4. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw, wychowanie do wartości (w nawiązaniu do opublikowanych przez MEN priorytetów polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2018/2019).
  5. Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
  6. Nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii, logoterapii i arteterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego.
  7. Poznanie zasad rozwijania procesów myślowych ucznia poprzez literaturę.


Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Monika Pawlewska, 22 345-37-30, monika.pawlewska@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,

Organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną (po 26 października)
Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 19-11-2018 - 20-11-2018
Nieaktywny